Наша адреса:

м. Хмельницький,
вул. Соборна, 56, кв.1

(0382) 76-30-83
(067) 382-18-60

Приватна аудиторська фірма "Експрес-аудит", м.Хмельницький

Наші принципи

Професійна діяльність Приватної аудиторської фірми "Експрес-аудит" полягає у кваліфікованому супроводі бізнесу, що відповідає усім сучасним вимогам, а також надійному захисті інтересів клієнта. Наша діяльність покликана забезпечувати вдосконалення професійних стандартів і всебічно сприяти економічному зростанню України та підвищенню конкурентоспроможності українського бізнесу.

Для забезпечення належної якості послуг та ефективного захисту інтересів бізнесу ми керуємося такими принципами:

Професійна компетентність

Компетентність - один з основних принципів аудиту, який полягає в тому, що аудитор повинен володіти необхідним обсягом знань і навичок. Це дозволяє йому забезпечувати кваліфіковане, якісне, відповідне до сучасних вимог, надання професійних послуг.

Всі наші співробітники - висококваліфіковані фахівці в області аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування, правової підтримки бізнесу та оцінювання, які пройшли суворий багатоетапний первинний відбір.

Ми приділяємо велику увагу системі безперервної освіти персоналу: підвищенню кваліфікації, участі у конференціях, семінарах і "круглих столах", постійному вдосконаленню використовуваних форм навчання.

Конфіденційність

Дотримання конфіденційності інформації клієнтів є найважливішим принципом, на підставі якого здійснюється діяльність Приватної аудиторської фірми "Експрес-аудит" як у рамках аудиту, так і при наданні супутніх послуг. Дотримання правил про конфіденційність є професійним обов'язком кожного співробітника.

Процедури, що вживаються керівництвом Приватної аудиторської фірми "Експрес-аудит" в рамках системи внутрішньо-фірмового контролю, а також відповідні норми законодавства є гарантією збереження конфіденційності інформації клієнта.

Незалежність

Дотримання принципу незалежності є фундаментальним професійним принципом аудиторської діяльності.

Приватної аудиторська фірма "Експрес-аудит" прагне до максимально об'єктивного відображення реального стану речей і діє сумлінно в рамках та інтересах законодавства, не допускаючи можливості ставити під сумнів власну порядність, об'єктивність і професіоналізм.

Високий рівень професіоналізму фахівців, здатних гнучко і своєчасно реагувати на мінливу ринкову ситуацію, приймаючи при цьому оптимальні рішення, забезпечив Приватній аудиторській фірмі  "Експрес-аудит" стійке і незалежне становище на сучасному ринку. Ми незалежні у своїх судженнях і діємо виключно в рамках законодавства.

Комплексний підхід

Політика Приватної аудиторської фірми "Експрес-аудит" орієнтована на комплексне і системне вирішення будь-якого питання клієнта з метою забезпечення успішного розвитку його бізнесу в умовах сучасного конкурентного ринку.

Розробка сайту: uaBiznes.info